Oorspronkelijke artikelen

- -Enkele opmerkingen over profylaxe van geslachtsziekten, in het bijzonder bij de Koninklijke marine.
-
-Ned Milit Geneesk T 1981:34;77-85

- -Ervaringen met profylaxe van geslachtsziekten aan boord  een harer majesteits schepen.
-
-Ned Milit Geneesk T 1981:34;329-31

- -Wat is de oorsprong van het woord condoom?
-
-Ned Milit Geneesk T 1983:36;154-5

- -Biologische oorlogsvoering.
-
-Ned Milit Geneesk T 1983:36;274-7

- -Vrouwen bij het korps mariniers.
-
-marineblad 1983:93;425-7

- -Plotse dood bij sport.
-
-Marineblad 1984:94;194-7

- -Koudweergeneeskunde.
- -Ned Milit Geneesk T 1984:37;267-80

- -Medische aktie organisatie bij het Korps mariniers
- -Mercx, v.d.Burgt 1984

- -Koudweergeneeskunde voor de pelotonsverpleger
- -1984

- -Gele regen.
-
-Marineblad 1985:95;178-81

- -Het koudeletsel in militair-historisch perspectief.
- -Ned Milit Geneesk T 1985:38;280-91

- -Het lokale koudeletsel.
-
-Ned Tijdschr Geneeskd 1985:129;2445-7

- -Het optreden van het korps mariniers in berg- en koud- weer-streken. - -Hoofdkwartier korps mariniers 1985

- -Triage.
-
-Ned Milit Geneesk T 1986:39;218-22

- -NBC-oorlogsvoering onder winterse omstandigheden.
- -Ned Milit Geneesk T 1987:40;5-9

- -Koudweergeneeskunde.
-
-Marineblad 1987:97;648-54

- -Casualtyhandling in cold
   Vanggaard, v.d.Linde, Mercx et al
- -NATO-DRG 1989

- -Cold injuries in the royal netherlands marine corps.
-
-Revue Int Serv de Sante des forces armees 1990:63;33-7

- -Internationale samenwerking op militair geneeskundig-  gebied.
- -Ned Milit Geneesk T 1990:43;176-9

- -Medische echelonnering:een verwarrend begrip?
- -Ned Milit Geneesk T 1990:43;202-4

- -Medical Plans Officer te Northwood
-
-Ned Milit Geneesk T 1991:44;66-70

- -Geneeskunde en Gezondheidszorg in Oorlogstijd
-
-Ned Milit Geneesk T 1991:44;103-5

- -Koudweergeneeskunde
-
-Reddingwezen 1992:81;212-5

- -Enige opmerkingenover maritieme niet-gevechtsverliezen
-
-Ned Milit Geneesk T 1992:45;169-71

- -Trauma en hypothermie
-
-Ned Milit Geneesk T 1992:45;207-8

- -Leven en overleven in de kou
-
-Circum Polar J 1992:7;10-33

- -Worden wetten en ethiek vergeten in oorlogstijd?
-
-Ned Milit Geneesk T 1993:46;196-7    

- -Medische schepen binnen NATO
   Scriptie opleiding sociale geneeskunde AGZ
- -NIPG TNO Leiden maart 1993

- -Medische schepen binnen NATO, deel 1
-
-Ned Milit Geneesk T 1994:47:162-8

- -Medische schepen binnen NATO, deel2
-
-Ned Milit Geneesk T 1994:47:198-200

- -Hr.Ms.Rotterdam, het amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine
-
-Ned Milit Geneesk T 1998:51:212-4

- -Anthrax
-
-Ned Milit Geneesk T 2001:54:11-3

- -Anthrax vaccinatie
-
-Ned Milit Geneesk T 2001:54:7-9

--
Rabies
-
-Ned Milit Geneesk T 2002;55:189-92

--Arbo aspecten van boarding operaties
-
-Ned Milit Geneesk T 2003:56:205-7

Interviews

- -Koudeletsels meestal te voorkomen
-
-marine-arts en koude-expert Mercx
- -EHBO-magazine feb 2001;2;25-7

- -Van scheurbuik naar RSI
-
-Arbeidsomstandigheden 2001;77;11;42-5

-joint nbc kenniscentrum
-
- Incident 2004; okt
PUBLICATIONS
These publications will be available in pdf in due course